Sot, Shoqata e Personave me Aftësi të Kufizuara - SOIH me Institutin për Ekspertizë, Rehabilitim Profesional dhe Punësim të Personave me Aftësi të Kufizuara dhe Qyteti i Zagrebit organizuan një dy ditë 24. Simpoziumi kroat për aftësi të kufizuara me pjesëmarrje ndërkombëtare.

Duke iu drejtuar mbledhjes, Nënkryetari i Komunës së Zagrebit, Jelena Pavcic Vukiceviç theksoi se roli dhe rëndësia e temës së këtij simpoziumi kanë një rëndësi të madhe dhe se ata i detyrojnë të gjithë të reflektojnë për çështje që kanë një ndikim të rëndësishëm në cilësinë e jetës së personave me aftësi të kufizuara. Lehtësimi i aksesit dhe përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara në proceset e vendimmarrjes, forcimi i potencialit dhe krijimi i kushteve për përfshirjen e tyre në tregjet e punës dhe fuqizimi i grave me aftësi të kufizuara është një detyrë për të gjithë ne, në mënyrë që të mund të flasim me të vërtetë për barazimin e mundësive për të gjithë.

Ajo gjithashtu shtoi se Qyteti i Zagrebit po punon vazhdimisht dhe intensivisht në të gjitha fushat dhe se bashkëpunimi dhe partneriteti me OJQ-të ka një rëndësi të madhe sepse ato tregojnë problemet reale të personave me aftësi të kufizuara dhe janë një lidhje e drejtpërdrejtë për përdoruesit përfundimtarë. Unë besoj se është për shkak të arritjeve të tilla që Qyteti u propozua të jetë organizatori dhe pritësi i një forumi shoqëror ku do të shkëmbehen praktikat e mira, përfundoi zv.

Sekretarja e Shtetit në Ministrinë e Demografisë, Familjes, Rinisë dhe Politikës Sociale Maria Pletikosa tha se roli më i rëndësishëm në jetën e personave me aftësi të kufizuara luan anëtarët e familjes së tyre. Roli i profesionistëve që bëjnë përpjekje të mëdha për të siguruar mbështetjen e nevojshme, veçanërisht në moshë të re, është i pamohueshëm. Ajo gjithashtu tha se qëllimi është të ofrojmë sa më shumë shërbime në mënyrë që fëmijët me aftësi të kufizuara, por edhe të rriturit, të jenë në gjendje të marrin gjithçka që u nevojiten për t’u rritur dhe zhvilluar.

Avokati i Popullit për Aftësinë e Kufizuar, Anka Slonjšak, theksoi se temat e simpoziumit të këtij viti janë shumë aktuale dhe jashtëzakonisht të rëndësishme për personat me aftësi të kufizuara. Më vjen mirë që për vitin 24 me radhë kemi mundësinë të marrim pjesë dhe të shkëmbejmë përvoja në simpozium, tha ajo.

Damira Benc, Drejtore e Institutit të Këshillimit, Rehabilitimit Profesional dhe Punësimit të Personave me Aftësi të Kufizuara foli për rëndësinë e organizatave të shoqërisë civile që mbrojnë të drejtat e anëtarëve të tyre dhe i përfaqësojnë ato në nivelin lokal, rajonal dhe kombëtar, duke qenë një faktor i rëndësishëm solidariteti dhe reciprociteti, pasi ato krijojnë mundësi të reja dhe më të mëdha për personat me aftësi të kufizuara.

Përveç Zëvendës Ministrit Pavičić Vukičević, Sekretarit Pletikosa, Ombudsman Slonjšak dhe Drejtorit Benc, delegacionit iu drejtua i dërguari i Presidentit të Republikës së Kroacisë, Ljubica Lukačić, dhe Presidenti i Federatës Kombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara të Sllovenisë, Borut Sever, dhe Shefi i Zyrës së UNILLF në Kroaci

Simpoziumi mblodhi më shumë se përfaqësues 250 të federatave dhe shoqatave kombëtare nga Kroacia dhe organizata ombrellë nga rajoni.