naslovna Minute në minutë U hap rruga e Zagrebit

U hap rruga e Zagrebit

Kryetari i Bashkisë, Milan Bandiç fillon Rrugën e Zagrebit, e cila ka përfunduar rehabilitimin e trotuarit të jugut.

Në seksionin e gjatë me metër 115, ne hoqëm shtresën e veshur të asfaltit, instaluam një të ri dhe tërhoqëm sinjalizimin horizontal, tha menaxheri i Rrugëve të Zagrebit Zeljko Dukic, duke njoftuar se të hënën, 19. punimet në rrugën Marina Držić fillojnë në Gusht, seksione nga Rruga Milka Trnjina deri në Rrugën Vukovar - rrugë jugore.

Kryetari i Bashkisë Bandiç tha se ai do t'i shpërblejë Medaljet e qytetit të Zagrebit punëtorëve në terren me propozimin e drejtorit të kompanisë këtë vit.