Në përputhje me vendimin e qytetit për kushtet dhe mënyrën e mbajtjes kafshët shtëpiake dhe si të merren me të braktisur dhe të humbur kafshëve pronarët e qenve dhe maceve që nuk janë sterilizuar janë të detyruar të regjistrojnë ato për regjistrimin në organin administrativ të qytetit përgjegjëse për mbrojtjen e kafshëve, të publikuar nga zyra e Zagrebit për bujqësi dhe pylltari .

Zyra e Qytetit për Bujqësi dhe Pylltari gjithashtu ka bërë një aplikim në internet në faqen zyrtare të qytetit të Zagrebit për ta bërë më të lehtë paraqitjen e pronarëve të kafshëve jo-esterified: https://www.zagreb.hr/upis-u-evidenciju-vlasnika-pasa-i-macaka/138637

Lidhja e identifikimit është në faqen e internetit të qytetit të shtëpisë https://www.zagreb.hr/ SHËRBIMI ONLINE PËR QYTETARËT - MARRË NË REGJISTRIN E PASA DHE CUP FILMS