Flamurin izraelit

E totalit të votuesve 184 kombësi hebraike të regjistruar në listën e votuesve në Zagreb, votimi u afrua votuesit 33 ose 17,93%, nga të cilat një fletë votimi votuar votues 33 ose 17,93%.

I votave ishte 33 apo 100,00%. Ishte votat e pavlefshme 0 apo 0,00%.

Sanja Zoriçiq Tabakoviç dhe zëvendësi i saj Dina Šosberger Stampalija ishin të vetmit kandidatë dhe morën të gjitha zërat. Meqenëse nuk kishte zgjedhje të vërtetë, përgjigjja nga gati 18 për qind është më shumë se e mirë. Ndoshta për shkak se hebrenjtë, si dhe polakët dhe rusët që arritën nivelin më të lartë të përjashtimit në këto zgjedhje minoritare në Zagreb, vetëm gratë kishin kandidatë.