HSLS Zagreb

Në 22. seancën e Kuvendit të Qytetit të Qytetit të Zagrebit, mbajtur në 18. Prill 2019. shumica e tyre e ngritën propozimin për të shitur tokën në një kompani private për të bashkuar më shumë se një grimcë në një, me qëllim të ndërtimit të mbeturinave minerale dhe riciklimit të mbeturinave të ndërtimit.

Është e mundur të përdoret e njëjta grimcë për të instaluar një polic të ndërtimit në një vendbanim urban. Përkundër kundërshtimit të qytetarëve dhe vetëqeverisjes lokale të qytetit të Stenjevec, i cili është raportuar vazhdimisht në terren, një vendim është marrë nga deputetët e shumicës së partive, me këshillin e kryetarit të komunës.

Me këtë akt, pista hekurudhore e ndërtuar gjithashtu legalizohet në të njëjtën pjesë që janë subjekt i shitjes. Nevojat për një qendër shëndetësore, çerdhe dhe shkollë janë më pak prioritet sesa një depo e burimeve minerale që do të ulë cilësinë e jetës së qytetarëve në pjesën perëndimore të qytetit dhe do të ndikojë në shëndetin e tyre.