Britanikët me adresën hungareze, Roger, erdhën në Zagreb për disa ditë. Ai nuk është këtu, thotë ai, ai kurrë nuk ka qenë, kështu që ai vendosi ta korrigjojë atë. Ai erdhi vetëm dhe e shijoi atë. Zagrebi i pëlqen shumë, i kujton atij Budapestin dhe Vjenën, gjë që nuk është e habitshme duke pasur parasysh historinë e gjatë të të tre shteteve.