Slovenka Nataša me një grup nxënësish erdhën në Zagreb. Tradicionalisht, thotë ai, në fund të çdo viti shkollor ata shkojnë në një udhëtim njëditor, dhe këtë vit qyteti kryesor kroat ku ata nuk ishin ende erdhi. Ata qëndrojnë vetëm një ditë, por planifikojnë ta përdorin atë mirë.