Tianyi dhe Fan, babai dhe vajza nga Kina, erdhën në Zagreb me një grup kinez. Udhëzime turistike. Në Zagreb ata qëndronin shkurt sepse vizitonin pjesë të tjera të Kroacisë, ndër të tjera, dhe liqenet e Plitvicës. Ata argumentojnë se Kroacia dhe gjithë ky rajon po bëhen gjithnjë e më interesante destinacion turistik midis kinezëve.