Milan dhe Stefan nga Beogradi erdhën në Zagreb. Ata janë këtu për herë të parë dhe ata janë të bukur për ta. Ata erdhën në festivalin INmusic, të cilin ata thonë se është më i mirë se dalja e Novi Sadit. Zagrebi i kujton ato të Venedikut, thonë ata. Ata i pëlqejnë ato, por çmimet janë paksa shumë të larta.