American Trey arriti të dielën në Zagreb. Këtu mbetet e shkurtër, por ajo synon të vizitojë bregdetin si dhe vendet e tjera, siç thotë ish-Jugosllavia. Ai ka udhëtuar në një pjesë të mirë të botës deri më tani, por ai kurrë nuk ka qenë këtu më parë. Ai e pëlqen atë, thotë ai - ushqimi është i shijshëm, i përballueshëm, njerëzit miqësorë dhe, të befasuar prej saj, të gjithë flasin anglisht shumë të mirë, kështu që nuk ka problem me të kuptuarit.