Juliet dhe Orissa janë nga Lituania. Ata zgjodhën 30. ditëlindje për të vizituar të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, dhe kështu ata u gjendën në Zagreb. Në fakt, vizita në Slloveni si ata janë në Kroaci, por ishin, por kur ju jeni tashmë në lagje, ata ishin të vështira për të "ndaluar", dhe në Zagreb, e cila ishte vetëm rreth dy orë me tren larg nga Lubjana. Në thelb, ata janë të bukur këtu, ata gëzojnë atë.