Në qendër të qytetit në Cvjetni dhe 20 të Bogoviçit. Maj 2017. Foto: Katarina Kanceljak